Over ons

Wijzer-GGZ geeft verwijsadvies voor GGZ-zorg in de regio Oss, Uden en Veghel. Wijzer-GGZ is ontstaan vanuit een initiatief van Humo voor huisartsen (voorheen Zorggroep Synchroon) en GGZ Oost-Brabant.

Huisartsen, POH-GGZ en andere verwijzers kunnen een beroep doen op Wijzer-GGZ om advies te krijgen over een verwijzing van GGZ-problematiek bij volwassenen vanaf 18 jaar. Onze ervaren POH-GGZ beschikken over een uitgebreide sociale kaart en zijn op de hoogte van actuele wachttijden en vergoedingen. We denken met u mee en adviseren u over passende zorg op maat.

Bekijk ook het filmpje om een indruk te krijgen van de opzet en de enthousiaste medewerkers van Wijzer-GGZ.

Doelstellingen

Wijzer-GGZ wil voorkomen dat cliënten op de verkeerde wachtlijst terecht komen en wil de aanwezige capaciteit in de regio optimaal benutten. We fungeren als verbindend netwerkpunt in de regio. Wij houden het overzicht op de diverse wachtlijsten bij SGGZ- en GBGGZ-zorgaanbieders en welzijnsorganisaties

Dataverzameling

Wij verzamelen data over het verwijsproces en gesignaleerde knelpunten daarin. Door monitoring van de GGZ-patiëntenstroom in de regio zorgen we voor meer zicht op kosten en baten. We dragen bij aan substitutie, door zorg vanuit SGGZ, GBGGZ en huisartsenzorg om te buigen naar andere echelons.

Sociale kaart

Op onze online sociale kaart vindt u een overzicht van het aanwezige behandel- en begeleidingsaanbod in het sociale, medische en welzijnsdomein in de regio Noordoost-Brabant. Ook vindt u daar het aanbod op het gebied van secundaire preventie, e-health en zelfmanagement in onze regio.

Naar de sociale kaart

Medewerkers

Marian Smits

Marieke Rovers

Simone van der Zande